Σπιρομέτρηση

Σπιρομέτρηση

Τι είναι η σπιρομέτρηση και τι μετράει; Η σπιρομέτρηση είναι μία εξέταση στην οποία ο ασθενής φυσάει μέσα σε ένα μηχάνημα που λέγεται σπιρόμετρο με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μετρηθεί πόσο αέρα μπορεί να εκπνεύσει και σε πόσο χρόνο. Με αυτό τον τρόπο μετρώνται...