Διακοπή Καπνίσματος

Διακοπή Καπνίσματος

Πόσοι είναι οι καπνιστές στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες; Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού καπνίζει συστηματικά, δηλαδή 1,1  δις άνθρωποι. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο, αφού το 41% των ανδρών και το 32%...