Βρογχεκτασίες

Βρογχεκτασίες

Τι είναι οι βρογχεκτασίες; Οι βρόγχοι του πνεύμονα αποτελούν τους αεραγωγούς, δηλαδή τους «σωλήνες» μέσα στους οποίους μεταφέρεται ο αέρας μέσα στους πνεύμονες. Όσο απομακρυνόμαστε από την τραχεία, οι βρόγχοι διακλαδίζονται και γίνονται όλο και μικρότεροι, για να...